Rens av prosessutstyr og systemer

Vi er markedsledere på rensing av prosessutstyr, anlegg og verktøy, både offshore og onshore.

SafeClean er spesialistleverandør innen mekanisk og kjemisk rens av alt utstyr og tilhørende systemer i prosessindustrien, olje-og gassindustrien, i maritim sektor, kraftbransjen, vei- og anlegg og næringsmiddelindustrien. Vi renser og fjerner avleiringer, belegg,  marin begroing, lavradioaktive sedimenter og avsetninger og andre miljøfarlige og ikke-miljøfarlige forbindelser. Kort sagt: Bieffekten av prosessindustri. 

Tid er penger, derfor har vi utviklet en metode som er rask og effektiv, og uten at system og utstyr nødvendigvis må demonteres. Våre løsninger er også enkelt skalerbare i omfang.

Vi har 20 års erfaring i bransjen, og tilbyr i dag spesialtilpassede tjenester i nært samarbeid med kunder som stiller høye krav, og fjerner ulike former for belegg skånsomt og sikkert. Vi utfører rensearbeidet enten on-site eller i egne prosessanlegg, og monitorerer prosessen nøye. Vår metode sikrer en raskere vei til friklassifisering og problemfri drift. 
Vårt arbeidsfelt omfatter blant annet:

Høytrykksspyling, ultrahøyttrykkspyling, vakuumsuging, automatisert rørspyleanlegg og kverning av avfall og komponenter.

Vi renser alt av produksjonsrør og ventiler, brønnhoder og manifolder, rørledninger og vannutløp, fjerner belegg og oljeslam i separatorer og sykloner, renser flotasjonsceller, oljepumper, måleutstyr, avløpsledninger og varmevekslere – for å nevne noe.

Kjemisk rens utføres både ved eget prosessanlegg og direkte på kundes anlegg i form av CIP-operasjoner (CIP=Cleaning in place). Vi anvender veldokumenterte kjemikaler og verktøy som tilfredsstiller de høyeste miljøkrav, og fjerner påført forurensing på rør og utstyr.

Vi renser alt av produksjonsrør og ventiler, brønnhoder og manifolder, rørledninger og vannutløp, fjerner belegg og oljeslam i separatorer og sykloner, renser flotasjonsceller, oljepumper, måleutstyr, avløpsledninger og varmevekslere – for å nevne noe.

Det er ulike betegnelser som benyttes for å beskrive lavradioaktive avleringer, LRA. For naturlig forekommende stråling brukes også betegnelsen NORM.

Rens og fjerning av kontaminert materiale som kvikksølv (Hg)

Kvikksølv finnes naturlig i råstoffer og innen prosessering av olje og gassproduksjon, og vi fjerner det i lukkede prosesser frem mot sikker deponering.

Fjerning av sedimenter som hydrokarboner og organiske avsetninger

Den vanligste og største utfordringen i olje- og gassproduksjon, som potensielt skaper blokkeringer og kapasitetsutfordringer.

Vi har teknologi, ekspertise og utstyr til å ta del i dekommisjoneringsprosjekter på norsk og internasjonal sokkel og industri.

No items found.
Vårt arbeidsfelt omfatter blant annet:
Tid er penger, derfor har vi utviklet en metode som er rask og effektiv, og uten at system og utstyr nødvendigvis må demonteres.
Hvordan jobber vi?

Kundecaser

Vi tar gjerne en prat om hvordan SafeClean kan bistå i ditt foretak! 

Legg igjen din kontaktinformasjon hvis du ønsker å bli kontaktet!
Takk! Vi tar kontakt med deg!
Oj, noe gikk galt. Prøv igjen senere.