Avfallshåndtering
LRA

SafeClean har bistått med håndtering av lavradioaktive masser

Oljeindustri og annen industri genererer avfall som inneholder naturlig forkommende stråling. SafeClean er i dag en av de største håndterere av slikt avfall i Norge, og vi prosesserer flere hundre tonn i året.

Hva vi har gjort:

Oljeindustri og annen industri genererer avfall som inneholder naturlig forkommende stråling.  Dette avfallet har behov for korrekt håndtering før sluttdeponering til nasjonalt deponi for lavradioaktivt avfall iGulen eller andre avfallsmottakere. Dette avfallet er komplekst og består av både faste og flytende forbindelser, samt forbrukt materiell i tilknyttede operasjoner.

Arbeidet krever tillatelser fra både Direktoratet for strålevern og atomsikkerthet (DSA) og Miljødirektoratet.

Hvordan har vi gjort det:

Det er strenge kriterier for hvordan slikt avfall skal håndteres og lagres, både mtp dokumentert innhold i avfallet og emballering.

Hovedarbeidet består i:

  1. Sortering
  2. Rengjøring/friklassifisering av tanker/emballasje
  3. Omemballering
  4. Klassifisering og analyser/dokumentasjon av avfall
  5. Vedlikehold av tillatelser

Resultatet:

SafeClean er i dag en av de største håndterere av slikt avfall i Norge, og vi prosesserer flere hundre tonn i året.

Våre tjenester knyttet til dette reduserer avfall til sluttdisponering og foregår innenfor de strenge tillatelser vi innehar.

Del på:

Vi tar gjerne en prat om hvordan SafeClean kan bistå i ditt foretak! 

Legg igjen din kontaktinformasjon hvis du ønsker å bli kontaktet!
Takk! Vi tar kontakt med deg!
Oj, noe gikk galt. Prøv igjen senere.
Hvordan jobber vi?

Kundecaser