Sirkulærøkonomi og solid bærekraft

Verden er i stadig endring, og vi ønsker å være en del av løsningen for en renere fremtid.

Vi har over en rekke år utviklet metoder og løsninger som sørger for mindre utslipp og bedre driftsøkonomi for en rekke ulike drifts- og prosess-systemer. 

Kravene til god bærekraft handler om mer enn økonomi – det handler om løsninger som virker. Vår visjon om å gjøre verden renere, gjennomsyrer alt vi gjør – hver dag. Med vår teknologi reduserer vi allerede opptil 98 % av farlige stoffer til deponi – men det er ikke nok. Vi jobber derfor målrettet med å videreutvikle en rekke prosesser for å redusere ytterligere.
Hva løser vi?

Vår kompetanse og tjenester kan bidra til at din bedrift står enda sterkere i det grønne skiftet.

Å jobbe med gode bærekraftsløsninger handler ikke bare om utslipp – det handler om en rekke andre forhold. Det å sørge for personellsikkerhet og bidra til lengre levetid på utstyr utgjør viktige faktorer i det store puslespillet. Vi gjør det ikke alene – vi gjør det sammen med våre kunder.

Den aller beste bærekraften skjer der vi på tvers av fagmiljø og bransjer setter ambisiøse mål – og jobber målrettet mot dem sammen.
Våre bærekraftsmål
1

Bidra til reduksjon i karbonavtrykk gjennom våre innovative løsninger

2

Vi skal bidra til likestilling og trygge arbeidsplasser for alle våre ansatte

3

Vi skal fortsette utviklingen av teknologi og metoder som reduserer farlig avfall og øker gjenvinning

4

Vi skal minimere bruken av fossil energi med 30% innen 2025

5

Vi skal sørge for personellsikre løsninger for våre kunder - alltid

Vi tar gjerne en prat om hvordan SafeClean kan bistå i ditt foretak! 

Legg igjen din kontaktinformasjon hvis du ønsker å bli kontaktet!
Takk! Vi tar kontakt med deg!
Oj, noe gikk galt. Prøv igjen senere.
Hvordan jobber vi?

Kundecaser