Om oss

SafeClean er et ledende og innovativt kompetansemiljø på bærekraftig og sirkulære renseløsninger

SafeClean er et ledende og innovativt kompetansemiljø på bærekraftig og sirkulære renseløsninger og innen håndtering av LRA/NORM, kvikksølv og andre farlige stoffer.  

Med spesialisert kompetanse designer vi komplette løsninger med presis dokumentasjon som viser mindre utslipp, garantert personellsikkerhet og bedre driftsøkonomi for våre kunder.

Samtidig gjør våre løsninger at produksjons- og prosessutstyr forlenger sin levetid hvilket er sirkulærøkonomi i praksis. Økt gjenbruk er en del av løsningen for å gjenbruke i mye større grad enn vi gjør i dag – og vi gjør det både trygt og lønnsomt.

Vårt hovedkontor ligger i Kristiansand, mens vi har prosessanlegg i Høyanger og Sløvåg og er i ferd med å etablere nytt anlegg i Risavika på Sola. Disse anleggene har både kompetanse og kapasitet til å håndtere behov fra ulike bransjer både offshore og landbasert prosessindustri.

I tillegg utøver vi rådgivning innen en rekke aktuelle fag – som alle har som mål å sikre bedrifter med hensyn til trygge løsninger og reduserte utslipp.

Gjennom vårt nettverk av kompetente partnere som f.eks IFE, Skolt, ESTI CHEM sikrer vi komplette tjenester til vårekunder på konkurransedyktige vilkår.
Vår historie

2002

SafeClean sin historie strekker seg hele 20 år tilbake – og het i starten Overflateteknikk. 

Forløperen til dette var at vårt andre selskap Basol hadde en kunde som het Fundo, som produserte aluminiumsfelger i Høyanger til det globale markedet. 
En betydelig andel av produksjonen ble produsert med kostmetiske lakkfeil.
Jon Refsnes og selskapet Overflateteknikk ble da hyret for å finne løsning for å fjerne lakken uten å skade overflaten, slik at felgene kunne gjenbrukes. 

Dette ble starten på et lite industrieventyr i Høyanger. 

For løsningen eller avlakkeringen ble en kjemisk blanding brukt med riktig utstyr – som gav en rekke arbeidsplasser i bygda.

Avlakkering og felgrengjøring var spesialområdet i starten, hvor selskapet baserte en stor del av omsetningen med Fundo som hovedkunde. Prosessen ble selskapets første bidrag på sirkulærøkonomi i praksis levert hos kunde som kortreist tjeneste. I stedet for at vrakfelg ble sendt bort til omsmelting på avstand, kunne alle felgene bli lakkert på nytt i Fundo`s siste produksjonssteg – og sendes til krevende kunder som eks Volvo, Audi og BMW. Basert på den erfaringen ønsket selskapet å bruke sin kompetanse på kjemi til å finne enda flere bruksområder og flere bein å stå på – hvor vi sirkulerer kjemi sammen med vann for å skape forlenget bruk av enten utstyr eller varer.

Resultatet ble at rengjøring og vedlikehold av prosessanlegg offshore ble etablert.

Disse prosessene var – og fortsatt er flere steder – en manuell prosess utført av mennesker. Vi visste at dette medførte risiko, samtidig som det var en løsning som krevde mange mennesker og full nedstengning av anlegg over lengre tid som var kostbart - også i form av tapt produksjon.

Selskapets kompetanse både på kjemi og hvordan systemer offshore fungerte, gjorde at løsningen ble presentert for Statoil i 2003 – med innleid utstyr og folk. Resultatet ble imidlertid så bra at metoden ble raffinert og hele prosessen optimalisert ytterligere.

Dette ble starten på en rekke milepæler gjennom våre 20 år!

2003

 • Første pilotoppdrag med innleid utstyr på Statfjord B
 • Deltaker i Statoil Leverandørutviklingsprogram
Tore Ytredal of Magnar Mjellelid fremfor noe ave av det nye utstyret i overflateteknikk.
Avisoppslag 9. oktober 2009

2004

 • Prosessoppstart med Innovasjon Norge, Hydro og Statoil

2005

 • 2005 Avklaringer omkring støtte fra IN, Hydro og Statoil
 • 2005 Selskapets 2 første egenutviklede mobile enheter klar

2006

 • Første store separatorjobb utført på Heidrun plattformen, første leverrane av kjemi på storemballasje.
 • Første forsøk ute offshore på kildesortering av kjemi
 • Oppstart av egenutvikling kjemi
 • Oppstart av Industrial Chemicals som kjemiselskap
 • Etablering av Avfallsteknikk AS for avfallshandtering

2007

 • Første storjobb på Oseberg C – hele oljetoget, aldri utført på Norsk sokel før
 • Avslutter Fundo avlakkeringsprosess – vedtar å bygge om avlakkeringslinje til å serve olje & gassmarkedet

2009

 • Fusjon mellom Overflateteknikk og Avfallsteknikk, nytt navn blir SafeClean fra desember 2009

2010

 • Rens av fleksibel riser hos kunde – storjobb
 • ISO 9001 Sertifisert

2012

 • Rens av kuletanker på Kårstø – aldri vært gjort kjemisk før – 300.000 ltr væske i sving. Kårstø meldte denne jobben inn som kandidat til Gascos og Statoil`s HMS pris for 2012
 • Etablert Rammeavtale med ConocoPhillips for Ekofisk
 • Etablert Rammeavtale med Statoil – krav om 14001 sertifisering

2013

 • ISO 14001 Sertifisert

2014

 • Hovedansvar for Rengjøring på Oseberg-feltet – flere innretninger – all time high volum – avisinnlegg
 • Kraftig nedgang i hele offshoresektoren etter sommeren 2014

2017

 • Etablering i Sløvåg nær Mongstad

2019

 • Flytting til Kyrkjebø

2023

 • Åpning av Risavika

Ledergruppen

Kristiansand
Kristiansand
Jon Refsnes
Forretningsutvikler
+47 40 40 12 40jon@safeclean.no
Kristiansand
Per Christian Bekkvik
HMSK Leder
+47 99 74 28 25pcbekkvik@safeclean.no
Høyanger
Asbjørn Hesjedal
HR & Support
+47 91 74 13 92asbjorn@safeclean.no
Risavika
Kjell Åge Nygård
Innkjøp- og logistikkansvarlig
+47 911 21 712kjell.nygard@safeclean.no
Risavika
Høyanger
Odd Erik Dingsøyr
Plassjef
+47 91 76 19 18odd@safeclean.no
Kristiansand
Andreas Svanlund
Salgs- og markedssjef
+47 90 01 73 66andreas@safeclean.no

Styret

Jon Refsnes
SafeClean
Styreleder
Kjetil Refsnes
SafeClean
Styremedlem
Helge Josdal
Folk Kommunikasjon
Styremedlem
Stig Meberg
SBBL – Sørlandets Boligbyggerlag
Styremedlem