Avfallshåndtering

På vegne av våre kunder sikrer vi trygg og bærekraftig håndtering av utslipp og spesialavfall

SafeClean har hånd om store deler av lavradioaktivt materiale som går til deponier i Norge. Gjennom de siste 20 årene har vi også utviklet unike løsninger for behandling og håndtering av avfall for våre kunder i prosessindustrien. Vi har utviklet egne løsninger og prosessanlegg som håndterer både faststoff og flytende avfall, og kan mer enn halvere mengden avfall, noe som sikrer en bærekraftig avfallshåndtering.

Mange mineraler og bergarter inneholder små, men målbare mengder naturlig forekommende radioaktive materialer (LRA/NORM) som stammer fra jordens tilblivelse. Vi finner disse materialene over alt, i jord, vann, luft, mat og geologisk materiale. I prosessindustri og ved olje- og gassproduksjon offshore oppstår det radioaktive avleiringer i de ulike prosessene, noe som gir utfordringer ved å bli kvitt disse på en miljøvennlig måte.
LRA/NORM forekommer særlig innenfor:

Flere bergarter har naturlig forekommende stråling.  Det gjør at bergverksdrift, tunnelldriving etc produserer avfall som må håndteres riktig.

Siden alt råstoff fra naturen inneholder større eller mindremengder radioaktive stoffer, kan prosessene som brukes i foredlingen av råstoffmedføre at radioaktive stoffer oppkonsentreres og danner radioaktivt avfall.

Ved produksjon av olje og gass følger det med vann fra reservoaret. Dette vannet inneholder ofte naturlig forekommende radioaktive stoffer som kan avleires eller utfelles i ulike deler av prosessanleggene.

No items found.
Avfallet kan deles inn i to kategorier:
Væsker
SafeClean har kompetanse og utstyr for å behandle ulike typer væsker gjennom
  • Stasjonært og mobilt/kontainerbasert utstyr
  • Rensing til godkjent utslipp ihht tillatelser fra Miljødirektoratet og Direktorat for Strålevern og atomsikkerhet
  • Fjerning og håndtering av farlige komponenter - inntil 98% reduksjon av farlig avfall
Faststoff
SafeClean har spesialisert seg på håndtering av kontaminert faststoff, der vi utfører:
  • Friklassifisering av emballasje og objekter
  • Håndtering og minimering av avfall til deponi
  • Analyser og rapporter
Vårt arbeidsfelt omfatter blant annet:
Gjennom de siste 20 årene har vi utviklet unike løsninger for behandling og håndtering av avfall.
Hvordan jobber vi?

Kundecaser

Vi tar gjerne en prat om hvordan SafeClean kan bistå i ditt foretak! 

Legg igjen din kontaktinformasjon hvis du ønsker å bli kontaktet!
Takk! Vi tar kontakt med deg!
Oj, noe gikk galt. Prøv igjen senere.