Avfallshåndtering

SafeClean har bistått med å rense væskefasen og videre avhending av renset vann.

Rensing av Hg-forurenset vann på Herøya

Hva vi har gjort:

I forbindelse med sanering av et gammelt deponi for kvikksølvholdig avfall på Herøya Industripark i 2016, ble SafeClean valgt som leverandør for å rense væskefasen i dette deponiet, før videre avhending av renset vann.

Det var omfattende prøvetaking fra deponiet i forkant av jobben for å gi nødvendig input til planlegging og konfigurering av nødvendig renseteknologi. Det vart i prøvene påvist flere forbindelser som var problematiske for utslipp og som måtte renses bort fra væske før videre avhending.  Miljødirektoratet var involvert i utslippstillatelse og kom med en streng liste for utslipp av følgende stoffer:

SafeClean sin løsning for rensing av væskefasen var en avgjørende faktor for at prosjektet skulle få tillatelse til oppstart fra myndigheter.

Det var antatt at det kunne være opptil300m3 med væske i deponiet før prosjektstart.

Hvordan har vi gjort det:

I tett samarbeid med vår partner SparksAS, ble det planlagt en løsning for å ende ut med så ren væske at den kunne slippes ut iht til Miljødirektoratets krav fra listen.  Det ble dimensjonert for å kunne rense 1000m3væske for å ta høyde for at det kunne bli mye regnvann som også måtte renses i perioden deponiet skulle saneres.

Setupen for væskerensingen ble en kombinasjon av ulike metoder, samt et detaljert analyseprogram for å hele tiden ha kontroll i de ulike rensestegene.  

Følgende rensemetoder ble benyttet:

  • Partikkelfiltrering i ulike steg fra 50µm- 2µm
  • Flere typer ionebyttermasser
  • Flere typer kullfilter
  • pH-justering

Resultatet:

Totalt ble 40m3 avtotalt 220m3 renset ihht til de strenge krav fra MD og gikk i vanlig avløpskumetter grundige analyser.  Verdiene somble oppnådd på kvikksølv og organiske komponenter var svært bra, <1µg/L.

Tabell 2 - Fra prosjektrapport

Væskesamensetningen i deponiet var ukjent og tildels variabel, så da det åpnet seg en mulighet for å deponere til NOAH sitt anlegg siden væskevolumet ikke var større, ble dette valgt for resterende volum, selvom dette også var renset.  

Prosjektet ble utført uten hendelser og med full kontroll på utslipp og avhendingsløsninger. Det var svært god rensegrad på de målte faktorer, ref tabell 2.  Fokuset på kvikksølv (Hg) i forkant gjorde at det ble rigget en robust løsning for å rense dette, og rensegraden for kvikksølv var ekstremt høy.

Del på:

Vi tar gjerne en prat om hvordan SafeClean kan bistå i ditt foretak! 

Legg igjen din kontaktinformasjon hvis du ønsker å bli kontaktet!
Takk! Vi tar kontakt med deg!
Oj, noe gikk galt. Prøv igjen senere.
Hvordan jobber vi?

Kundecaser