Kompetanse
Bærekraft
Tjenester

Tid til å ble bedre – sammen!

Publisert:
29.6.2020

Foto: Kjell O. Johannesen – styreleder, Jon Refsnes – administrerende direktør og Geir Kvalheim – markedsdirektør.

Denne våren har vært ulik de fleste andre – selv i vår bransje. Vi har tidligere vært gjennom ulike svingninger – både små og store. Vi har vært gjennom tilpasninger, kutt og nye investeringer – likevel har corona pandemien rammet hele verden på en måte innen hadde sett for seg.

Det betyr helt nye muligheter.
Der energiselskapene både i Norge og ellers av verden har besluttet å utsette en rekke vedtatte ny-investeringer de neste årene, har vi samtidig opplevd en vedvarende lav oljepris. Ytterligere kostnadsfokus har blitt et gjennomgående tema i bransjen, samt at det fremover vil rettes enda større krav til automatiserte løsninger av hensyn til både personellsikkerhet og kostnadseffektivitet.

Hvor står din bedrift i dette?
Det vi vet, er at corona-krisen vil gi varige endringer. Selv om alt ble stengt ned i 3 måneder og den store dugnaden oppnådde bred enighet i alle samfunnslag – skal vi samtidig videre. Denne våren åpnes samfunnet opp igjen, og en norsk sommerferie står for døren.

Mange spør seg; er det begynnelsen på slutten – eller bare slutten på begynnelsen?

Vi tror på det siste. Ikke fordi vi er evige optimister – men fordi vi gjennom de siste årene har sett vilje og fokus i vår egen bransje som underbygger en slik påstand.

Ordtaket «Change or die» har sin gyldighet mer enn noensinne. Mens pandemien vil være et forbigående tilfelle, vil fokus på bærekraft gjelde alle – for alltid. Siste års innsikt og læring i hva vi selv kan bidra med, står tydelig foran både oss og alle bedriftsledere – uansett bransje. Det handler om sirkulærøkonomi, kunnskap, forretningsmodeller og teknologi. Men mest av alt handler det om et tankesett som er opptatt av muligheter. Et godt eksempel på dette er hvordan vi kan gjøre våre eksisterende plattformer grønnere, mer effektive og vare lengre?

For nedbygging handler ikke bare om oljepris,
men om nye energiformer som
vil ta sin del av satsingen fremover.

Et annet godt eksempel, er en aktør innenfor avfallsindustrien . Disse har slått tydelig fast i sin satsing at søppel ikke lenger er søppel – det er muligheter. Denne viktige dreiningen mot sirkulærøkonomi har satt selskapet i førersetet innen sin bransje – og helt nye forretningsområder de utforsker sammen med sine kunder.

Allerede før corona-pandemien begynte å sette sitt avtrykk, gjorde vi i SafeClean flere strategiske beslutninger. Etter åpningen av vårt nye prosessanlegg i Høyanger, besluttet vi å bredde oss til flere næringer. I første omgang den landbaserte prosessindustrien og anleggsbransjen. Til å ta ansvar for denne satsingen ansatte vi ny markedsdirektør i selskapet. Han vil ha tilhold på vårt hovedkvarter i Kristiansand, men tydelig fokus på våre eksisterende løsninger – på nye forretningsområder, og samhandling i forretningsmodeller. SafeClean har gjennom enårrekke tilegnet og utviklet solid systemkompetanse
gjennom energibransjen – nå vil vi overføre og videreutvikle denne innen de nye satsingsområdene.

SafeClean vs bærekraft
Vårt viktigste bidrag i forhold til bærekraft, handler ikke om festtaler eller store ord. Det handler om konkrete bidrag for alle våre kunder – kunder som ønsker grønne løsninger velkommen. Og i vår verden er grønt så mye mer enn en farge. Vår kompetanse gjør at vi kan levere bærekraftige løsninger som gjør mer enn bare å minimere unødige utslipp av farlige stoffer. Det handler i like stor grad om automatiserte løsninger som sørger for personellsikkerhet, driftseffektivitet og god økonomi.

SafeClean vil fortsette å utvikle bærekraftige løsninger sammen med energibransjen på Norsk sokkel, men vi ser samtidig at både landbasert prosessindustri og anleggsbransjen vil kunne dra stor nytte av vår kompetanse og teknologi. SafeClean vil i fremtiden være en aktiv aktør også i disse markedene. De vi leverer til – leverer vi sammen med. For med nye forretningsmodeller er bevegelse og fleksibilitet gjort seg gjeldende for alvor. I dag jobber vi sammen med våre kunder, ikke for dem. Vi ser sammen på hvilke deler av hele prosessen som kan forbedre, hvilke deler av hele syklusen som kan utvikles. Et eksempel på slik utvikling, er at vi fremover vil kunne tilby både mobil og stasjonær rensing av anlegg – hvilket vil kunne bety enda større effektivitet for driftsanlegg.

Vår kompetanse sammen med din kompetanse.

Er du opptatt av god bærekraft? Kan din bedrift bli enda bedre på sirkulærøkonomi? Har du lyst til å utforske nye forretningsmodeller?

La oss stikke hodene sammen – ta kontakt for en spennende prat.

Del på:

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert på arbeidet vi gjør!
Takk! Vi tar kontakt med deg!
Oj, noe gikk galt. Prøv igjen senere.