Nyhet
Kompetanse
Bærekraft

Samarbeidsavtale mellom IFE og SafeClean

Publisert:
1.11.2022

Institutt for energiteknikk (IFE) avdeling miljøsikkerhet og Strålevern v/Ingrid Helen Hauge og SafeClean v/Geir Kvalheim har i høst inngått en eksklusiv samarbeidsavtale. Gjennom samarbeidet vil IFE sammen med SafeClean tilføre en sterk operativ og faglig kompetanse innenfor område radioaktiv forurensning og avfallhåndtering i industrien. Den samlende kompetansen vil gi kunden en totalleveranse innenfor tjenester tilknyttet forskriften om radioaktiv forurensning og avfall. Forskriften innebærer at omtrent all norsk industri som prosesserer mineraler/bergartsmateriale dermed trenger tillatelse til å slippe ut radioaktivitet til miljøet, da alle bergarter inneholder noe uran og thorium. Grensene er satt så lavt at de i praksis innebærer at utslippstillatelse er påkrevet ved utslipp av kun noen få kilo bergartsmateriale.

Vi er stolte av å få med oss IFE på laget der vi sammen skal levere følgende portefølje til industrien:

• Identifisere radioaktivitet i avfallsfraksjoner gjennom

• Spektrometri for identifisering og bestemmelse av mengden av de enkelte nuklidene.

• Prognoseberegning av utslipp

• Miljøovervåking

• Bistand ved skriving av utslippstillatelser opp imot myndigheter  

• Bistand med kommunikasjon

• Lokal befolkning

• Myndighet

• Dekontaminering, avfallsminimering og håndtering av radioaktivt avfall

• Deponering av lavradioaktivt avfall  

• Rådgiving og oppfølging

IFE og SafeClean har de siste 2 årene, med stor suksess jobbet tett sammen innenfor deler av porteføljen ovenfor, og begge parter ser nå store fordeler ved å formalisere dette samarbeidet.

Avtalen har en varighet på 3 år med mulighet for forlengelse.

Norges forskningsråd har nylig også tildelt SafeClean midler for å utvikle kjemiske produkter. Dette er et av flere prosjekt som Norges forskningsråd har tildelt for å drive det grønne skiftet i industrien. IFE vil også her være en betydelig bidragsyter sammen med SafeClean.

IFE og SafeClean gleder seg over avtalen og ser frem imot å levere unik kompetanse ut til industrien.

Del på:

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert på arbeidet vi gjør!
Takk! Vi tar kontakt med deg!
Oj, noe gikk galt. Prøv igjen senere.