Bærekraft
Kompetanse
Rådgivning

Fra forandring til handling

Publisert:
18.2.2020

Hva gjør historien med oss? Hvordan stå oppreist gjennom store omveltninger? Hva venter oss det neste tiåret?

Vi starter året med tilbakeblikk – både på egen historie og bransjen vi tilhører, samt refleksjoner på hvor vi er og hvor ferden går videre. Både styreleder Kjell O. Johannessen som har vært med siden 2013 og daglig leder og grunder Jon Refsnes – har mange tanker om ferden.

Hvilke milepæler sitter best igjen hos dere etter snart 20 år?

«Mange kan si at det er markedet eller tilfeldigheter som oftest styrer ferden til en bedrift – men for vår del har det først og fremst handlet om å ta de riktige strategiske grepene – når det har behøvdes som mest», forteller Kjell O. engasjert.

Da jeg kom inn i SafeClean rundt 2013, var ambisjonene store og markedet hett. Vi satt med mange spennende idèer og konsepter, og Jon og meg var både uredde og ambisiøse. SafeClean skulle ut over egne landegrenser, med det vi den gang kalte for mobile renseanlegg. Vi hadde visjoner og entusiasme – og samtidig kompetanse og gjennomføringsevne internt som gjorde dette interessant å videreutvikle».

Jon Refsnes fortsetter;

«Året 2014 tok ikke bare oss på senga – alle i bransjen møtte året totalt uforberedt på hva som kom.  Entusiasme og vekst ble erstattet med en kollaps i et marked ingen var forberedt på. Det er lett å se tilbake på hva man burde gjort tidligere – men endringene var globale og påvirket alle.

For vår del var vi opptatt av å stå i stormen – ikke si opp ansatte – men heller permittere midlertidig. Samtidig ble dette en brutal test på nettopp det Kjell sier – det å ta de rette beslutningene mens bølgene slår som høyest. Med andre ord; vi måtte ta grep. Tett på 60 millioner i omsetning og 40 ansatte – til 24 millioner og 7,5 årsverk gjennom omstillingsperioden ble fasiten. En utrolig tøff test for selskapet, visjonene og ansatte – i alle ledd av organisasjonen».

Samtidig ble det redningen – og fornyet optimisme for fremtiden.

«Det er det som er kjernen av aktivt og godt eierskap – det å aldri miste fokuset. Der har Jon vært enorm gjennom hele prosessen. Alle utfordringer han og SafeClean har stått i, har alltid resultert i noe mer – ikke mindre. Visjonene og målene har fått ny kraft, med justert retning. Etter hvert har også det utviklet seg til å bli en av de virkelig gjenkjennbare verdiene som hele SafeClean står for. Stå i stormen – og aldri miste målet av synet. I dag står SafeClean sterkere rustet enn noensinne, og mye av forklaringen til det handler om dette», forteller Kjell O.

For der SafeClean er kompetanse, utgjør Basol selve produktene – dog med samme eier i Kristiansand.

«Det er klart at det gir oss en enorm fordel i markedet at både vår prosess- og industrielle systemkompetanse i kombinasjon med egenutviklede produkter gjør oss mindre sårbare for fremtiden. Og – ikke minst – at våre kunder får færre parter å forholde seg til. Hvert eneste oppdrag vi gjør, er skreddersydd ned til minste del av prosessen – fra vi setter sammen den rette blandingen av selvutviklede rensemidler, skreddersøm og tilpasning – for deretter å gjennomføre renseprosessen hos kunde.

Til slutt separerer vi komponenter som går til gjenvinning og det farlige avfallet fra kundens system. Farlig avfall går til deponi og avfallsreduksjonen er ofte over 90%

I disse prosessene besitter vi en kompetanse og erfaring ingen andre har i dag – en erfaring som er tilegnet gjennom tett på 1500 prosjekter siden oppstarten i 2002. Vi vet også at denne kompetansen og våre egenutviklede rensemetoder fremover vil nå helt nye markeder i prosessindustrien, bygg og anleggsindustrien med flere – og Basol alene har en tydelig målsetting om å utvikle nye produkter årlig».

For det er i motbakke man lærer mest?

«Absolutt – og reisen har også vist oss ytterligere at vi er en teknologibedrift, med egenutviklede produkter, og en bred systemkompetanse. Det gir oss en unik profil og så mange flere muligheter til å gjøre strategiske grep for å ta posisjon høyere i næringskjeden. Vi er blitt en system- og prosessleverandør med høy kompetanse i alle ledd – hvilket også gjør oss enda mer attraktive. Både som arbeidsgiver og som problemløser for våre kunder.» forteller Kjell O. videre.

I dag er det med humør vi kan se tilbake på det siste tiåret. Lokalet vi hadde i Kristiansand fra starten av, var nærmest som en garasje – hverken stort eller moderne. Men ideen og konseptet vi hadde levde i beste velgående – og resultatet i dag er vi ufattelig stolte av. For med visjoner og pågangsmot fra Kristiansand, ble det i 2017 besluttet om å etablere teknisk anlegg i Sløvåg ved Mongstad– og etter grundige prosesser og godkjenningsrunder – var anlegget fullt operativt i begynnelsen av 2019».

En ny milepæl – og nye steg videre.

«Dette handlet for vår del å vise for både kunder, lokalmiljø og bransjen for øvrig at vi var kommet for å bli – og satse videre. Aktivt entreprenørskap blandet med løftet blikk og involvering. Vi vet hvor viktig det er å involvere lokale krefter, det offentlige og andre vi kan løfte sammen med», forteller Kjell O. videre.

«Og der har kanskje du Kjell O. en av dine aller sterkeste sider. Etter å ha bygd opp NODE-klyngen over flere år – vet du bedre enn de fleste – verdien av å involvere andre i nettverk og samarbeidsprosjekter. Og – du har vist oss viktigheten av å løfte blikket langt nok frem for ikke å miste styringsfarten», kommer det fra Jon. «Senere i 2019 kom åpningen av det foreløpig siste prosess-renseanlegget i Høyanger – som ble neste og kanskje enda viktigere kapittel som underbygger hvem vi er; offensive og satsingsvillige. Anlegget på 3.600 m2 – representer ikke bare vår bedrift – men hele vårt nettverk som vil satse på bærekraft og fremtid. Investeringen i Høyanger betyr en femdobling av kapasitet på kildesortering av væske – hvilket gjør at våre kunder kan planlegge samarbeid med et SafeClean i en helt annen dimensjon enn tidligere.

De store investeringene vi har gjort, har posisjonert oss som et større og mer kompetent miljø enn noensinne. Vi kan i dag påta oss større oppdrag, bidra enda mer i kompetansenettverk og gjøre enda tettere samarbeid med bransjen både på land og til vanns.

Det siste ti-året har Norge og resten av verden begynt å ta inn over seg miljøutfordringen og FN’s bærekraftsmål. Det neste tiåret vil handle om klimakappløpet – et tiår som vil endre alt i alle bedrifter. Nye forretningsmodeller vil kreve hyppig redesign av strategier, kontrollert eksperimentering, og de vil være kjennetegnet av sirkulære prosesser. Nettverk vil bli avgjørende for bedriftene. Hvilke nettverk har du, ditt styre og dine ledere. Endringskompetansen og endringsviljen vil være avgjørende for suksess i en digital verden som går raskere og raskere.

Næringslivets stemme i klimadebatten vil bli viktig i fremtiden, og vi i både SafeClean og Basol er godt forberedt på å ta vår del av det ansvaret».

Hvordan har disse årene påvirket bransjen som helhet?

«Selv om det for alle aktører har vært et tøft skifte, har det likevel vært helt nødvendig. At prisnivået har blitt korrigert som følge av tøft kostnadsfokus er i seg selv ikke så unikt – det jeg tror har gjennomgått de største endringene er selve tankesettet som har styrt O & G-bransjen i alle år.

Men – alle som har vært i bransjen de siste 40 årene, kjenner godt til de mer eller mindre fastlåste strukturene for kontrakter og for øvrig. Oljebransjen utviklet sine egne standarder på hvordan ting skulle løses – som igjen utviklet egne kulturer – herunder – kontrakts-kulturene. Problemet ble etter hvert at det kun var de store selskapene som hadde reell tilgang til nettverkene som utviklet disse – slik at alle små og mellomstore bedrifter hverken kunne påvirke bransjestandarder og metoder.

Et eksempel på dette er hvordan man rengjør uønskede avsetninger i prosess-systemer. Her ble standarden at man skulle inn i systemene med folk, høytrykks-spyle og pigge. Til dette trengte man store arbeidslag som ofte brukte 25-30 dager på slike operasjoner. I dag gjør Safeclean samme operasjon på 2-5 dager, hvor personell ikke utsettes for risiko – og med store både miljømessige og økonomiske fordeler for kundene. Likevel er vi fortsatt i en situasjon hvor vi som selskap som utvikler nye og mer bærekraftige standarder, ikke alltid når langt nok inn i de rette kontrakts-prosessene», kommer det tydelig fra Kjell O.

«Det samme gjelder i stor grad hvordan bransjen har forholdt seg til avfallsstoffer som LRA, benzen og kvikksølv. Både oljeselskapene og myndighetene har tatt altfor lett på problemstillingen, og undervurdert sterkt både påvirkningen disse stoffene har på mennesker – samt utbredelsen av disse. Disse stoffene er meget farlig for oss mennesker – og når det kommer til utbredelse har vi lenge kunnet dokumentere at kvikksølv finnes på hele sokkelen. Ved å sende sine ansatte inn i prosess-systemer som inneholder kvikksølv, har de utsatt dem for stor helsefare. Ved å benytte våre løsninger, er de ansatte ikke eksponert overhodet for disse avfalls-stoffene. Når vi i tillegg har egne systemer for videre sortering og deponering av disse, sier det seg selv at vi tilfører bransjen helt nye og nødvendige løsninger»

For selv det fastlåste kan endres.

«Absolutt – og vi tror at det neste tiåret vil mye forandres. 2019 ble på mange måter året hvor begrepet bærekraft for alvor satt på agendaen. Mens man tidligere har pratet om bærekraft, ser vi at de store selskapene begynner å handle. For det er ikke bare kostnadene som må ned – satsingen på klimavennlige løsninger må opp. Oljeselskapene har gått fra høyt forbruk, til nødvendig kostnadsfokus – og miljøfokus.Det SafeClean tilbyr – både av kompetanse, metoder og bærekraft – gjør oss mer attraktive enn noensinne. Vi tror tiden foran oss kommer til å vise at bransjens behov for nytenkning og grønne løsninger vil gå foran bransjens etablerte sannheter. Safeclean er heller ikke en liten bedrift lenger, men et større kompetansemiljø. I det neste tiåret skal vi både bli enda mer synlige i bransjen, og ta enda større fotfeste i prosessindustrien også på land – ikke minst her på Sørlandet. Bruke vår erfaring fra O & G-industrien, til å bli en like effektiv problemløser for den landbaserte industrien. Sørlandet er for eksempel store på prosessindustri, næringsmiddelindustri og anleggsnæring og vi vet vi har produkter og tjenester – bærekraftige løsninger – som hele industrien vil tjene på å ta i bruk.Samtidig er det et klart mål å bli bedre – sammen med andre. Det å finne andre industrielle samarbeidsparter som vil styrke det totale tjenestilbudet vil bare bidra til enda større tempo mot å oppfylle bærekrafts-målene vi alle er en del av. Nye forretningsmuligheter kommer ikke – det er noe vi skaper selv sammen med andre», avslutter Jon Refsnes og Kjell O. Johannessen – med følgende tillegg:

Mens det siste tiåret har handlet  om forandring – går vi nå inn i handlingens tiår, der mye vil handle om klimakappløpet. Da er begge våre bedrifter godt posisjonert.

Del på:

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert på arbeidet vi gjør!
Takk! Vi tar kontakt med deg!
Oj, noe gikk galt. Prøv igjen senere.